Kontantpris (inkl. levering) Se din indkøbskurv

Fejl opstået.

Der opstod desværre en fejl. Vi beklager ulejligheden.

Vedbliver fejlen, bedes du kontakte os på onlineshop@vw.dk

Start forfra med ny bestilling

Forsikring

Skriv et eller andet om forsikring her...
Mere info om forsikring

Så let er det.

Det er både nemt og sikkert at købe din Volkswagen online – du skal faktisk kun igennem 5 trin. Du skal bare have dit NemID klar, og evt. sikre dig, at der ikke er en beløbsgrænse på dit betalingskort.
Skræddersy din bil
1.
Skræddersy
din bil.
Vælg model, motor, udstyr og farve. Udvalget svarer pt. ikke til vores fulde modelprogram, men udvides løbende.
  Dine oplysninger
2.
Dine
oplysninger.
For at garantere dig sikker nethandel, skal du logge ind med NemID og udfylde dine oplysninger.
  Vælg forsikring
3.
Vælg
forsikring.
Vælg forsikringsselskab til den lovpligtige ansvarsforsikring.
  Vælg udleveringssted
4.
Vælg
udleveringssted.
Du henter din nye bil hos en valgfri Volkswagen Forhandler.
  Køb online
5.
Køb
online.
Vælg om du vil betale din bil kontant eller have en finansieringsaftale.

Handelsbetingelser.

§ 1 Anvendelse

Disse handelsbetingelser ("Handelsbetingelserne") gælder for forbrugeres kontantkøb af Volkswagen Personbiler online på www.volkswagen.dk/online samt for forbrugeres køb af Volkswagen Personbiler på www.volkswagen.dk/online finansieret via Volkswagen Finans v/Nordania Finans A/S.

Handelsbetingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem www.volkswagen.dk/online og dig, medmindre andet følger nedenfor.

I Handelsbetingelserne forstås ved ”Bilen” den af dig valgte bil med eventuelt tilvalgt udstyr.

Du opfordres til at læse Handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som Handelsbetingelserne beskriver. Ved køb af Volkswagen Personbiler på hjemmesiden accepterer du at være bundet af Handelsbetingelserne.

Du modtager en kopi af Handelsbetingelserne sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

Der kan på hjemmesiden forekomme typografiske fejl og upræcise formuleringer. www.volkswagen.dk/online forbeholder sig retten til at rette fejl, upræcisheder og mangler samt ændre eller opdatere indholdet på hjemmesiden uden at gøre opmærksom på dette på forhånd.


§ 2 Om www.volkswagen.dk/online

www.volkswagen.dk/online er en onlineshop, der ejes og drives af Semler Retail A/S, (CVR-nr 27268188), Park Allé 355, 2605 Brøndby (herefter: www.volkswagen.dk/online), e-mail: onlineshop@vw.dk. Semler Retail A/S er en af de danske forhandlere af Volkswagen Personbiler.

For at købe bil på www.volkswagen.dk/online skal du være fyldt 18 år, have et gyldigt kørekort og være bosiddende i Danmark med en dansk folkeregisteradresse. Har du navne- og/eller adressebeskyttelse i folkeregisteret, kan du ikke benytte www.volkswagen.dk/online.

Såfremt du ikke er registeret i RKI eller lignende registre, kan du finansiere dit køb via Volkswagen Finans v/Nordania Finans A/S.


§3 Aftaleindgåelse

Du vil i forbindelse med købsprocessen blive bedt om at vælge en lokal Volkswagen Forhandler, som du ønsker Bilen udleveret fra. Det er www.volkswagen.dk/online, der sælger Bilen til dig, og den valgte Volkswagen Forhandler udleverer blot Bilen til dig.

Du finder kontaktoplysningerne på den valgte Volkswagen Forhandler på din ordreoversigt og på den ordrebekræftelse, der fremsendes til dig, når handlen er afsluttet.

Når du klikker "Gennemfør betaling" i det sidste trin af betalingsprocessen, er din bestilling af Bilen i din varekurv bindende. Umiddelbart herefter modtager du en ordrebekræftelse, der også udgør en kvittering for det indbetalte beløb. Når du har modtaget ordrebekræftelsen, har www.volkswagen.dk/online accepteret din ordre, og der er indgået en bindende købsaftale.

Når du accepterer Handelsbetingelserne, giver du samtidig www.volkswagen.dk/online fuldmagt til at indregistrere Bilen på dine vegne, og du er indforstået med, at den kvittering, som myndighederne udskriver/fremsender i den forbindelse, både gælder som en kvittering for indregistreringen og som en midlertidig registreringsattest. Den endelige registreringsattest vil efterfølgende blive fremsendt til dig med posten.


§ 4 Regulering af købesummen

Den oplyste købesum er inklusiv registreringsafgifter, moms og andre omkostninger.

Såfremt der sker ændringer vedrørende afgifter eller lignende ydelser, der skal erlægges i anledning af Bilens salg og/eller registrering, efter du har modtaget en ordrebekræftelse, skal den anførte købesum, hvis ikke andet er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned.


§ 5 Ejendomsforbehold

Hvis du finansierer købet via Volkswagen Finans v/Nordania Finans A/S, forbeholder www.volkswagen.dk/online sig ejendomsretten til Bilen, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt.

Hvis du finansierer købet via Volkswagen Finans v/Nordania Finans A/S er du forpligtet til at tegne kaskoforsikring og give forsikringsselskabet oplysning om det købtes anvendelse. Forsikringssummen skal til enhver tid dække handelsværdien af Bilen.


§ 6 Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for Bilen kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort og MobilePay.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse.

Der er ingen gebyrer for brug af Dankort.

Du opfordres til at kontakte dit eget pengeinstitut for at få hævet eventuelle begrænsninger for fx Dankort-/kreditkortbetaling.

Hvis du vælger at finansiere købet via Volkswagen Finans v/Nordania Finans A/S, vil der bliver trukket minimum 20,1 % af den samlede købesum som udbetaling via det valgte betalingskort.

Når du betaler med Dankort/kreditkort, "reserveres" beløbet på din konto. Det betyder, at du ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter at bestillingen er godkendt, og du har modtaget en ordrebekræftelse.

Når www.volkswagen.dk/online afsender Bilen fra sit lager, udsteder www.volkswagen.dk/online et betalingskrav til din kortudsteder. Betalingen for Bilen sker således i forbindelse med afsendelse fra www.volkswagen.dk/online's lager til den valgte Volkswagen Forhandler, idet beløbet hæves på dit kort, når Bilen sendes fra lageret.

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, som du har godkendt i forbindelse med købet.

Ved mistanke om kortsvindel forbeholder www.volkswagen.dk/online sig retten til at annullere købet.


§ 7 Levering og risiko

Levering sker hos den valgte Volkswagen forhandler i Danmark. Som udgangspunkt sender www.volkswagen.dk/online Bilen til Volkswagen Forhandleren hurtigst muligt

Der vil normalt være en leveringstid på maksimalt 10 hverdage, medmindre andet er blevet oplyst i forbindelse med købet på www.volkswagen.dk/online.

Såfremt levering af Bilen forsinkes på grund af krig, strejke, lockout eller anden uden for www.volkswagen.dk/online's og Volkswagen Forhandlerens råden værende hindring, såsom forsinket transport, utilstrækkelig levering, manglende levering eller anden forsinkelse fra fabrikkerne, forlænges leveringsfristen med 30 dage, og du kan ikke gøre krav på erstatning i den forbindelse, men er forpligtet til at modtage Bilen.

Hvis leveringsfristen er blevet udskudt, kan du hæve købet, hvis www.volkswagen.dk/online ikke efter påkrav leverer Bilen inden udløbet af en af dig fastsat rimelig frist eller, hvis en sådan frist ikke er fastsat, da inden rimelig tid.

Leveringsdagen er den dag, hvor du efter aftale med den valgte Volkswagen Forhandler afhenter Bilen. Ved udlevering af Bilen skal du fremvise legitimation i form af gyldigt kørekort.

www.volkswagen.dk/online leverer Bilen til den valgte Volkswagen Forhandler uden ekstra omkostninger.

www.volkswagen.dk/online leverer ikke til Færøerne eller Grønland.

Når du har afhentet Bilen fra den valgte Volkswagen Forhandler, påhviler ansvar og risiko for Bilen alene dig.


§ 8 Fejl og mangler

Købelovens regler finder anvendelse på eventuelle fejl og mangler ved Bilen.

Herudover er Bilen omfattet af de almindelige garantibestemmelser for Volkswagen Personbiler.

Bilen er således omfattet af en 2-årig nyvognsgaranti, der indebærer, at eventuelle fejl og mangler i materiale eller fabrikation, der viser sig inden for 2 år efter Bilens levering, skal afhjælpes uden beregning af ethvert autoriseret Volkswagen-værksted inden for Europa.

Nyvognsgarantien dækker dog ikke fejl ved Bilen, der skyldes, at Bilen ikke er blevet behandlet korrekt, eller at Bilen ikke er blevet indleveret til forskriftsmæssig Volkswagen-service.

Nyvognsgarantien dækker endvidere ikke reparation af naturligt slid og ælde samt skader, der skyldes overbelastning eller utilladelige ændringer på Bilen. Det bemærkes i den forbindelse, at enhver form for ikke-fabriksgodkendt motoreffektøgende indgreb (tuning), herunder chiptuning, anses som en utilladelig ændring, der kan medføre overbelastning af Bilen.

Bilen er endvidere omfattet af en karosserigaranti, idet Volkswagen AG garanterer, at der i en periode på 3 år efter leveringen af Bilen ikke viser sig produktionsfejl i den oprindelige lakopbygning på karosseriet, herunder lakeret kofanger, spoiler og sidespejle. Volkswagen AG garanterer endvidere, at der i en periode på 12 år efter levering af Bilen ikke opstår indefra kommende gennemtæringsskader i det oprindelige karosseri.

Nyvognsgarantien og karosserigarantien finder ikke anvendelse på følgende:

1. fejl eller skader, der skyldes ydre påvirkning eller utilstrækkelig vedligeholdelse,
2. fejl eller skader, der skyldes, at lakskader ikke er blevet udbedret rettidigt og/eller faglig korrekt i henhold til Volkswagen AG’s forskrifter,
3. gennemtæringsskader, der skyldes, at der indenfor garantiperioden er udført korrosionsbeskyttelsesarbejder på et ikke-autoriseret Volkswagen-værksted,
4. fejl, lak- eller gennemtæringsskader, der skyldes brug af uoriginale reservedele, der ikke kvalitetsmæssigt svarer til originale reservedele og/eller brugte reservedele,
5. fejl eller skader, som er opstået på grund af manglende vedligeholdelse i overensstemmelse med anbefalingerne i servicehæftet, manglende efterlevelse af kravene til eftersyn og reparation eller dårligt arbejde udført af en uautoriseret reparatør
6. fejl eller skader, som du ikke inden rimelig tid har meddelt Forhandleren og
7. fejl eller skader, som du har haft kendskab til, men som du ikke inden rimelig tid har valgt at lade afhjælpe hos Forhandleren.

Volkswagen AG har bevisbyrden for, at der foreligger forhold som beskrevet ovenfor.

De almindelige garantibestemmelser for Volkswagen Personbiler berører ikke dine rettigheder i henhold til købeloven eller anden relevant lovgivning.

Du kan finde yderligere information om de almindelige garantibestemmelser for Volkswagen Personbiler via følgende link:
online.volkswagen.dk/downloads/garantibestem_personbil_vw_2016.pdf.


§ 9 Reklamation

Du skal meddele www.volkswagen.dk/online eller den valgte Volkswagen Forhandler om eventuelle mangler ved Bilen inden for rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen.

Hvis du meddeler www.volkswagen.dk/online eller den valgte Volkswagen Forhandler om eventuelle mangler ved Bilen inden to måneder efter, at du har opdaget manglen, vil reklamationen altid være rettidig.

Du skal under alle omstændigheder reklamere over eventuelle mangler inden to år efter, at du har fået Bilen leveret.

Hvis der foreligger mangler ved Bilen, kan du gratis anvende Volkswagen Vejhjælp, tlf. 80 20 30 50 til at få Bilen transporteret til den valgte Volkswagen Forhandler eller til en af www.volkswagen.dk/online angiven adresse, såfremt Bilen ikke kan køre selv.


§ 10 Fortrydelsesret og fortrydelsesfrist

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået Bilen udleveret hos den valgte Volkswagen Forhandler

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om Bilen. Fortrydelsesfristen begynder ikke at løbe, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail).

Hvis du fx har fået leveret Bilen mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger på dette tidspunkt, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag med at give meddelelse om, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele www.volkswagen.dk/online eller den valgte Volkswagen Forhandler din beslutning om, at du vil fortryde denne aftale. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – fx pr. brev eller e-mail – skal du blot sende din meddelelse inden fristens udløb.

Du kan ikke fortryde dit køb ved blot at nægte afhentning af Bilen hos den udleverende Volkswagen Forhandler uden samtidig at give meddelelse om dette.

Bilen kan kun returneres til den valgte Volkswagen Forhandler.

Følge af fortrydelse:

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer www.volkswagen.dk/online betalinger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor www.volkswagen.dk/online eller den valgte Volkswagen Forhandler har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde den indgåede aftale.

www.volkswagen.dk/online gennemfører en sådan tilbagebetaling til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.

Du skal returnere Bilen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret www.volkswagen.dk/online eller den valgte Volkswagen Forhandler om udøvelsen af din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer Bilen inden udløbet af 14 dage fra den dag, hvor du fik Bilen udleveret hos den valgte Volkswagen Forhandler.

www.volkswagen.dk/online kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil du har returneret Bilen til den valgte Volkswagen Forhandler.

Du hæfter for en eventuel forringelse af Bilens værdi, mens Bilen har været i din varetægt. Det er den valgte Volkswagen Forhandler, der på vegne af www.volkswagen.dk/online vurderer forringelsen af Bilens værdi, når Bilen modtages retur.

Da Bilen i leveringsprocessen vil blive transporteret, klargjort og indregistreret mv., er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt giver meddelelse til www.volkswagen.dk/online eller den valgte Volkswagen Forhandler, såfremt du ønsker at bruge din fortrydelsesret. Herved har du mulighed for at reducere de omkostninger, der kan være forbundet med returnering. Da en indregistreret bil kategoriseres som en brugt bil af myndighederne, vil www.volkswagen.dk/online opkræve et beløb, som dækker www.volkswagen.dk/online's tab som følge af returneringen. Den valgte Volkswagen Forhandler opgør på vegne af www.volkswagen.dk/online Bilens værdiforringelse i overensstemmelse med følgende principper:

1) Hvis du fortryder købet i perioden fra købstidspunktet og indtil 3 hverdage før den aftalte leveringsdag, skal du ikke betale noget. En hverdag defineres som en dag, der ikke er en lørdag, en søndag eller en officiel helligdag.
2) Hvis du fortryder købet i perioden fra 3 hverdage før den aftalte leveringsdag og frem til det tidspunkt, hvor du senest kan udøve din fortrydelsesret, skal du betale kr. 3.980,- samt kr. 1,50 pr. kørt km. Dette skyldes, at der indtræder en værdiforringelse som følge af, at Bilen er blevet indregistreret hos myndighederne samt brugsslitage på Bilen. Har du eksempelvis kørt 1.000 km. vil værdiforringelsen blive opgjort til kr. 5.480,-, der vil blive fratrukket i den returnerede købesum.
3) Herudover skal du betale for eventuelle skader på Bilen, der er opstået i den periode, hvor du har haft Bilen.§ 11 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven har www.volkswagen.dk/online pligt til at oplyse dig om hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

www.volkswagen.dk/online og den valgte Volkswagen Forhandler behandler oplysninger om dig med det formål at opfylde den indgåede aftale om køb af en personbil. Behandlingen består af kundeadministration, ligesom oplysningerne anvendes til at indregistrere Bilen hos myndighederne.

Efter færdiggørelse af din bestilling på www.volkswagen.dk/online vil du blive ringet op af den forhandler, du har valgt som udleveringssted for bilen. I samtalen vil du blive bedt om at oplyse dit CPR-nummer, da det skal bruges til indregistrering af bilen samt kreditgodkendelse, hvis du ønsker at finansiere købet via Volkswagen Finans v/Nordania Finans A/S.

Første gang, du køber en bil på www.volkswagen.dk/online, bliver du registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres om dig er: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail og CPR-nummer. Oplysningerne opbevares minimum 12 år i henhold til Volkswagen fabrikkens garantiforpligtelser.

Den dataansvarlige er Semler Retail A/S, Park Allé 355, 2605 Brøndby.

Hvis www.volkswagen.dk/online bliver opmærksom på, at oplysninger om dig er forkerte eller vildledende, er www.volkswagen.dk/online berettiget og forpligtet til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen sker på et korrekt grundlag.

Det er frivilligt, om du vil give www.volkswagen.dk/online de ønskede oplysninger, men www.volkswagen.dk/online er i så fald berettiget til at afvise betjening af dig.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har også ret til at kræve indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du kan rette henvendelse til www.volkswagen.dk/online herom.

Du kan klage over www.volkswagen.dk/online's behandling af oplysninger om dig til www.volkswagen.dk/online og til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde her: www.volkswagen.dk/da/brug-af-cookies.html.


§ 12 Markedsføring

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrev og elektronisk markedsføring fra Volkswagen, kan du anmode herom i forbindelse med bestillingsprocessen.

Dine oplysninger vil ikke blive videregivet, og du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via link i de fremsendte mails eller ved at kontakte www.volkswagen.dk/online.


§ 13 Klageadgang.

Du har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) på kundekontaktformularen på www.volkswagendanmark.dk/Om_Volkswagen/Kontakt/.

Du har også mulighed for at indbringe klagen til Ankenævn for biler, som har følgende adresse: Ankenævn for biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup, eller på www.bilklage.dk.


§ 14 Gældende lov

Dansk ret finder anvendelse.

FAQ.

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål til onlinekøb af din Volkswagen. Du kan også kontakte os på onlineshop@vw.dk
Hvilke Volkswagen modeller kan jeg købe?
Du kan købe udvalgte Volkswagen modeller online. Udvalget varierer, men udvides løbende. Alle modeller kan naturligvis stadig købes hos din lokale Volkswagen Forhandler.
Jeg vil gerne have min Volkswagen i en anden farve, men jeg kan ikke vælge den på sitet. Hvad gør jeg?
Kontakt din lokale Volkswagen Forhandler, hvis den ønskede farve ikke er tilgængelig i online shoppen. Udvalget på online shoppen er begrænset, men det udvides løbende.
Jeg vil gerne have min Volkswagen med en anden motor, men jeg kan ikke vælge den på sitet. Hvad gør jeg?
Kontakt din lokale Volkswagen Forhandler, hvis den ønskede motor ikke er tilgængelig i online shoppen. Udvalget på online shoppen er begrænset, men det udvides løbende.
Jeg vil gerne have andet udstyr til min Volkswagen, men jeg kan ikke vælge det på sitet. Hvad gør jeg?
Kontakt din lokale Volkswagen Forhandler, hvis det ønskede udstyr ikke er tilgængeligt i online shoppen. Udvalget på online shoppen er begrænset, men det udvides løbende.
Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil prøvekøre bilen før køb?
Du er altid velkommen til at prøvekøre vores modeller hos din lokale Volkswagen Forhandler. Du kan efterfølgende bestille en bil direkte hos forhandleren eller på online shoppen.
Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil tegne en Service- og Reparationsaftale på min Volkswagen?
Lige nu er det ikke muligt at tegne en Service- og Reparationsaftale via online shoppen. Men du kan med fordel tegne aftalen hos din forhandler, når du får bilen udleveret.

Levering

Hvor lang er leveringstiden?
Det tager maksimalt 10 hverdage fra, at du bestiller din bil, før den er klar til udlevering, hvis ikke andet er oplyst. Når du bestiller online, vil vi altid oplyse en estimeret udleveringsdato.
Hvordan får jeg min Volkswagen udleveret?
Du får din bil udleveret hos en Volkswagen Forhandler, som du selv vælger, når du bestiller bilen.

Betaling & finansiering

Hvad er forskellen på kontantkøb og finansiering?
Du kan vælge mellem to betalingsformer i online shoppen: Kontantkøb eller finansiering.

Vælger du kontantkøb, skal bilens fulde pris betales med det samme.

Vælger du finansiering, skal du kun betale 20,1 % af bilens fulde pris som udbetaling. Resten af bilen betales i månedlige rater.
Hvordan betaler jeg?
Hvad enten du vælger kontantkøb eller finansiering, har du to muligheder for at betale online:

- Med Dankort og Visa/Dankort
- Med MobilePay Online
Er det sikkert at betale?
Sikkerheden er i top i vores online shop. Du bliver bl.a. bedt om at logge ind med NemID og oplyse dit CPR-nummer for at undgå misbrug af din identitet.

Som en ekstra sikkerhed vil du efter færdiggørelse af din bestilling blive ringet op af den forhandler, du har valgt som udleveringssted for bilen. I samtalen vil du blive bedt om at oplyse dit CPR-nummer til brug for indregistrering af bilen samt kreditgodkendelse, hvis du ønsker at finansiere købet via Volkswagen Finans v/Nordania Finans A/S.

Derudover benytter vores e-handelsløsning HTTPS, som er en krypteret forbindelse som kendes fra netbank og andre onlinebutikker.
Hvad gør jeg, hvis jeg skal have et banklån for at købe bilen?
Du skal selv diskutere et evt. lån med din bank. Lånet skal være udbetalt og tilgængelig på din konto, før du køber bilen.

Du kan også vælge at finansiere bilen via Volkswagen Finans. Så behøver du kun betale 20,1 % af bilens samlede pris i udbetaling, resten betaler du løbende i månedlige rater.
Kan jeg finansiere mit køb?
Ja. Gennem Volkswagen Finans, der samarbejder med Nordania Finans A/S. For at opnå finansieringen skal du først godkendes. Ansøgningsproceduren sættes i gang, når udbetalingen på 20,1 % er betalt. Hvis du ikke bliver godkendt, bliver udbetalingen refunderet.

Efter returnering af udfyldt låneansøgning vil du blive ringet op af den forhandler, du har valgt som udleveringssted for bilen. I samtalen vil du blive bedt om at oplyse dit CPR-nummer til brug for kreditgodkendelse og indregistrering af bilen.
Kan jeg sælge jer min gamle Volkswagen og få et afslag i prisen?
Du har desværre ikke mulighed for at sælge din gamle Volkswagen til vores online shop. Du er dog velkommen til at sælge din gamle Volkswagen til din lokale forhandler uafhængigt af din handel med online shoppen.

Forsikring

Hvorfor skal jeg vælge forsikringsselskab for at kunne købe en Volkswagen?
Det er lovpligtigt at oprette en ansvarsforsikring, når du køber en bil. For at vi kan indregistrere din bil hos myndighederne, skal du derfor opgive det forsikringsselskab, som du regner med at oprette den lovpligtige forsikring hos. Men dit valg her på websitet er ikke bindende, og du kan altid vælge at oprette forsikringen hos et andet forsikringsselskab. Du skal blot oprette den inden, du får din nye bil udleveret.
Jeg har valgt forsikring gennem et andet forsikringsselskab end Volkswagen Forsikring. Skal jeg selv kontakte dem for at oprette forsikringen?
Ja. Du er selv ansvarlig for at oprette den lovpligtige ansvarsforsikring hos et eksternt forsikringsselskab. Vælger du Volkswagen Forsikring, kontakter vi dig med et godt tilbud, men vi opretter ikke automatisk forsikringen for dig, før du har accepteret dette tilbud.
Mit forsikringsselskab er ikke på listen. Hvad gør jeg?
Vi trækker navnene på forsikringsselskaber fra et centralt register over alle danske forsikringsselskaber. Du burde altså kunne finde dit eget på listen. Men ellers kan du kontakte din lokale Volkswagen Forhandler.
Jeg har allerede en ansvarsforsikring på min nuværende bil. Dækker den også min nye?
Kontakt dit forsikringsselskab for præcis hjælp til dette.

Registreringsbevis, personlige oplysninger osv.

Hvem kan købe en Volkswagen online?
For at købe en bil i vores online shop skal du være over 18 år og have et gyldigt kørekort.
Hvorfor skal jeg logge ind med NemID?
Du skal logge ind med NemID, så vi kan sikre, at din identitet ikke bliver misbrugt. Selvom det gør processen lidt længere for dig, så mener vi, at det er besværet værd, når det handler om at undgå snyderi med køb af bil.
Hvorfor skal I bruge mit CPR-nummer?
Selvom du logger ind med NemID, skal vi stadig bruge dit CPR-nummer. Det bruger vi både til at bekræfte din identitet og til at indregistrere bilen hos myndighederne for dig. Såfremt du ønsker at finansiere bilen via Volkswagen Finans, så vil de tillige modtage oplysningerne.

Som en ekstra sikkerhed vil du efter færdiggørelse af din bestilling blive ringet op af den forhandler, du har valgt som udleveringssted for bilen. I samtalen vil du blive bedt om at oplyse dit CPR-nummer.
Hvem laver registreringsattesten?
Vi sørger for, at bilen bliver indregistreret hos myndighederne. Du får en kvittering tilsendt fra SKAT, som både fungerer som en kvittering og en midlertidig registreringsattest. Du får efterfølgende tilsendt den nye registreringsattest med posten.

Fortrydelsesret og hjælp

Hvad hvis jeg fortryder mit køb?
Du kan fortryde dit køb uden grund i 14 dage efter, at du har fået bilen udleveret hos den valgte Volkswagen Forhandler. Du skal give Volkswagen online shop eller din valgte Volkswagen Forhandler besked via enten mail eller brev, hvis du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten. Det er altså ikke nok, hvis du nægter at afhente bilen, når den er klar til udlevering.

Der kan være omkostninger forbundet med brug af fortrydelsesretten. Du har f.eks. selv ansvaret for at levere bilen tilbage til forhandleren. Du kan læse mere om de nærmere regler for fortrydelse af dit køb i Handelsbetingelserne.
Kan jeg købe bilen her og bytte den til en anden farve hos min lokale forhandler?
Nej. Det er ikke muligt at bytte en bil købt i vores online shop hos vores forhandlere.
Hvad gør jeg, hvis der er en fejl på den bil, som jeg modtager?
Hvis der mod alt forventning skulle være problemer med den bil, du modtager, skal du give din lokale forhandler eller vores online shop besked inden for en rimelig tid efter, at du har opdaget problemerne.

Ved reklamation kan du bruge Volkswagen Vejhjælp til at få bragt bilen til din nærmeste Volkswagen Forhandler.
Hvor kan jeg få hjælp til mit køb?
Har du spørgsmål til modeller og specifikationer, kan du kontakte din lokale Volkswagen Forhandler.

Har du spørgsmål til selve købet i online shoppen, kan du kontakt os på e-mail: onlineshop@vw.dk

Reservation udløber snart.

Din bil er kun reserveret endnu. Har du brug for mere tid til at færdiggøre købet, kan du forlænge reservationstiden her.